Nico de Boer Teksten

Nico de Boer Teksten

Beweeg over de plank met de pijltjes op het toetsenbord, of zoek direct op een titel of auteur:

De Dikke Komrij: gewaagd, eigenzinnig, gezaghebbend

In ’Komrij’s Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten’ kun je oeverloos grasduinen en aangenaam verdwalen. De Dikke Komrij is even representatief als gewaagd, even eigenzinnig als voorspelbaar, en bovenal gezaghebbend. 

Maar in hoeverre wijkt de herziene poëziewegwijzer, de editie van 2005, af van de vorige editie(s)?

Een betrekkelijke kleine groep uitverkorenen krijgt een ’Tien van Komrij’, het maximum van tien gedichten. In dat pantheon bevinden zich de Nederlanders Gerrit Achterberg, Nicolaas Beets (Hildebrand), J.C.Bloem, Remco Campert, J.A. Dèr Mouw, Ida Gerhardt, Herman Gorter, J.J.L. ten Kate, Pierre Kemp, J.H. Leopold, Gerrit van de Linde Jzn (De Schoolmeester), Lucebert, H.Marsman, Multatuli, Martinus Nijhoff, Piet Paaltjens, E.J.Potgieter, A.Roland Holst, J.Slauerhoff, A.C.W.Staring, H.Tollens, Albert Verwey, S.Vestdijk, Hendrik de Vries, Leo Vroman, Karel van de Woestijne, en de Vlamingen Hugo Claus, Guido Gezelle, Richard Minne, Paul van Ostaijen. Op twee na betreft het inmiddels allemaal dode dichters.

Opvallend zijn de grote afwezigen in de ’eregalerij’ van Tien. Géén Willem Kloos (9). Ook geen Rutger Kopland en Gerrit Kouwenaar, wel de belangrijkste levende dichters van ons taalgebied genoemd. Zij dienen zich tevreden te stellen met zeven vermeldingen. In de vorige edities werd Elly de Waard aan de poort geweigerd, maar ziet: de Bergense dichteres heeft met twee gedichten haar entree gemaakt. Verrassend is de aanwezigheid van Joop Visser alias Jaap Fischer, die voordien nooit toestemming verleende voor opname in bloemlezingen. Van de troubadour zijn twee verzen opgenomen, waaronder het fameuze lied ’Het kerkhof’. Ook de tekstdichter Lennaert Nijgh, hofleverancier van Boudewijn de Groot, is nu vertegenwoordigd (tweemaal).

Van de jongere garde heeft Komrij vooral Tonnus Oosterhoff (negen) hoog zitten. Hij wordt op de voet gevolgd door nieuweling Ilja Leonard Pfeijffer (acht). Andere (relatief) jonge dichters die met stip zijn binnengekomen, zijn onder anderen Joris van Casteren, Bart FM Droog, Serge van Duijnhoven, Ruben van Gogh, Ingmar Heytze, Philip Hoorne, Hagar Peeters, Victor Schiferli, Albertina Soepboer, Menno Wigman en Quirien van Haelen, die met zijn 23 jaar de jongste geselecteerde is.

Ook columnist Martin Bril is nieuw in de poëziehitparade, evenals de popmuzikanten Huub van der Lubbe (De Dijk), Rick de Leeuw (Tröckener Kecks) en Raymond van het Groenewoud. De opvallendste afwezige is Gerard Reve, die er niet in wíl, want ’gij zult niet bloemlezen’.

 

April, 2005