Nico de Boer Teksten

Nico de Boer Teksten

Beweeg over de plank met de pijltjes op het toetsenbord, of zoek direct op een titel of auteur:

‘Zonder hulp lopen gezinnen zonder geld vast’

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) waarschuwde eind 2011 al dat de kwaliteit van het leven in toenemende mate onder de bezuinigingen zal gaan lijden. Zembla laat in de reportage ‘Gezinnen zonder geld’ zien dat die kwaliteit sterk onder druk staat.

 

Vooral bij degenen die leven op of onder bijstandsniveau slaat de crisis hard toe en worden de gevolgen van het regeringsbeleid gaandeweg merkbaar. Veel minima voelen de nieuwe bezuinigingen direct in de beurs. Het is een misverstand om te denken dat als mensen minder geld hebben ze vanzelf weer aan het werk gaan, laat de reportage zien. Zeker in tijden waarin de banen niet voor het oprapen liggen.

 

HET WATER KOMT DE MENSEN TOT AAN DE LIPPEN

Het opiniërende onderzoeksprogramma van de VARA stak zijn licht op in Tilburg, waar ruim 10.000 gezinnen het hoofd niet of nauwelijks boven water kunnen houden. Ze hadden het al moeilijk, maar doordat flink op ze wordt bezuinigd, komt het water hen tot aan de lippen. Het levert een indringende uitzending op vol schrijnende gevallen.

 

Er is veel stil leed bij de minima. De crisis maakt wel creatief, maar steeds meer mensen zijn de wanhoop nabij. Zo heeft Brenda van Keulen door schulden twintig euro in de week voor boodschappen. Bij lange na niet genoeg voor een gezin van twee volwassenen en twee kinderen. ,,Snoep, koekjes en kaas halen we niet meer. Vlees eten we alleen als we het van de voedselbank krijgen.”

 

VOEDSELBANK KRIJGT MINDER BINNEN

Maar de crisis zadelt ook de voedselbank op met een probleem. ,,Doordat bedrijven minder produceren krijgt de voedselbank minder binnen”, zegt een woordvoerster. ,,Bij gezinnen met kinderen hoort zuivel. Daar hoort ’s morgens een ontbijtje bij. Maar ik kan daarin niet elke dag voorzien.” Tonnie van Mook, bijstandsmoeder met vier jonge kinderen, krijgt daardoor vaker zakken patat mee. ,,Maar ja”, zegt ze, ,,elke dag friet en frikadellen eten lijkt mij niet zo verstandig. Dan ruil ik het wel eens met de buurvrouw of een goede vriendin en dan krijg ik er iets anders voor.”

 

ANDERE VORMEN VAN LIEFDADIGHEID

Velen zijn niet alleen op de voedselbank aangewezen, ook op andere vormen van liefdadigheid. Pater Poels is een bekende verschijning in de stad. Hij levert brood aan mensen die geen cent te makken hebben: ,,Iedere dag komen er wel honderd mensen langs. Sommigen komen eens in de week, anderen elke dag.”

Hij heeft dat aantal de laatste maanden met sprongen zien stijgen. Karel Suers, die zelf probeert bij te verdienen met het opknappen van fietsen, brengt brood langs bij mensen, die uit schaamte of om andere redenen het niet zelf durven halen. ,,Nou help ik hun, straks helpen ze mij. Ik kan ook weer in een andere positie terechtkomen. Net als iedereen.”

 

DE OVERHEID KAN NIET IEDEREEN ONDERHOUDEN’

Doordat Tilburg minder geld van het rijk ontvangt, kampt de stad net als veel andere gemeenten met forse tekorten op de (bijstands)begroting. Wethouder Jan Hamming houdt zich in zijn stad bezig met minima en armoedeproblematiek. Hij meent ook dat er gesnoeid moet worden, dat de overheid niet iedereen kan onderhouden. ,,Maar zorg dan wel dat de klappen daar vallen waar de schouders het sterkst zijn”, zegt hij. ,,Nu vallen de klappen juist bij de kwetsbare groepen die vaak hun stinkende best doen om vooruit te komen. De vraag is of je het paard zo niet achter de wagen spant.”

 

Hulpverleners proberen de probleemgezinnen op de been te houden. De ervaringen die Tilburg opdeed na sluiting van textielfabrieken komen de stad daarbij nu van pas. Gezinscoach Pum Donders wijst erop dat het daarbij niet om geld draait:

 

,,Ze weten niet hoe ze hun problemen moeten oplossen omdat ze de weg kwijt zijn. Als er geen hulp geboden wordt, lopen ze vast. Sommigen zullen nu eenmaal altijd een vorm van ondersteuning nodig blijven hebben.”

 

Zembla: ‘Gezinnen zonder geld’, VARA.

 

November, 2011