Nico de Boer Teksten

Nico de Boer Teksten

Beweeg over de plank met de pijltjes op het toetsenbord, of zoek direct op een titel of auteur:

René Huigen, de denkende dichter

René Huigen is een ‘denkende dichter’. Maar moeilijk of ontoegankelijk is zijn poëzie over ‘alledaagse’ kwesties niet. Zij is eerder van een bedrieglijke eenvoud: ‘Liever is mij/ de poëzie van/ het onbeduidende’.

 

Een gesprek naar aanleiding van zijn bundel ‘Geen muziek & geen mysterie’, genomineerd voor de VSB Poëzieprijs 2004, de belangrijkste literaire prijs voor een poëziebundel in het Nederlandse taalgebied.

René Huigen (Alkmaar, 1962) is geboren en getogen in Alkmaar, maar woont alweer jaren in Amsterdam. ,,Ik heb een beetje een haat-liefdeverhouding met Alkmaar”, zegt hij. ,,Al is dat misschien te sterk gezegd. Als ik er kom, verwacht ik altijd veel van de stad. En op de een of andere manier wordt dat dan toch weer niet waargemaakt.’’

Zijn oud-plaatsgenoot en collega Joost Zwagerman schreef in een boekje dat zijn geboortestad zijn schrijvers en dichters veronachtzaamt. Wat vindt hij daarvan? ,,Ja, ik heb erover gelezen. Maar toen dacht ik, tja, wat moeten de Alkmaarders dán gaan doen om hun schrijvers te eren? Er komen best veel schrijvers uit de stad. Het was, meen ik, Dirk van Weelden, die ooit zei: ‘Alkmaar is de fietsenstalling van Amsterdam’. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Je gaat van hieruit heel gemakkelijk naar Amsterdam. Ruw gezegd zou je zelfs kunnen zeggen dat Alkmaar een voorstad is van Amsterdam. Maar omdat Nederland zo klein is, toch weer niet. In Alkmaar kom je op een doordeweekse dag op straat alleen maar ouderen tegen, en scholieren en moeders met kinderen.” Voor een dichter is de hoofdstad inspirerender, vindt hij: ,,In Amsterdam is het meestal druk, je ziet er van alles op straat. In Amsterdam kun je, als je dat wilt, opgaan in de menigte.’’

 

DICHTERSBENT DE MAXIMALEN

Aan het eind van de jaren tachtig maakte Huigen met onder anderen Joost Zwagerman, Pieter Boskma en Tom Lanoye deel uit van de dichtersbent de Maximalen.

 

,,Het is raar gelopen. Medio jaren tachtig begon ik te publiceren, eerst in een blaadje dat werd gemaakt in Bergen. Dat waren jeugdige exercities. En in ’84 publiceerde ik liefst met vijf gedichten in (het literaire tijdschrift) de Revisor. Dat vond ik toen, meteen met zoveel gedichten, een enorme eer. In diezelfde tijd werd me om gedichten gevraagd voor een bloemlezing. Dat werd uiteindelijk Maximaal. Die deed veel stof opwaaien. We waren jong en een beetje baldadig. We trapten wat tegen zere benen. Zo ontstond de beweging van de Maximalen. Die stond voor straatrumoer en tumult en zo voorts. Maar ik heb altijd gevonden dat het op mijn poëzie niet zo van toepassing was. Al wilde ik altijd wel op een gedreven manier stelling nemen in mijn gedichten. Ik was altijd al op zoek naar het onmogelijke.’’

 

Een aantal voormalige Maximalen heeft naderhand een zekere reputatie opgebouwd, met boegbeeld Joost Zwagerman als meest aansprekende voorbeeld. Huigen is ondanks een royaal oeuvre bij het grote publiek een nog betrekkelijk onbekende dichter. In literaire kringen is hij dat allerminst. In de jongste editie van ’Komrij’s Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten’ is Huigen opgenomen met liefst zeven gedichten. In de vorige editie waren dat er zes.

En met ‘Geen muziek & geen mysterie’ is hij genomineerd voor de VSB Poëzieprijs 2004. Stemt dat tevreden, streelt dit zijn ijdelheid? ,,Het is altijd prettig als mensen je werk waarderen. Wat het verder kan betekenen voor je bekendheid, weet ik niet. Maar het is leuk, prettig, een eer zelfs, maar tegelijkertijd ga je gewoon verder.’’

 

DE EENVOUD IS BEDRIEGLIJK

 

Huigen wil in zijn poëzie ‘het schijnbaar onbeduidende’ benoemen. En dat doet hij in heldere, toegankelijke gedichten. Maar die eenvoud is bedrieglijk, want elk gedicht bevat meer lagen die je kunt afpellen om tot de kern te komen. Voor Huigen is poëzie een ‘manier van denken in taal’:

 

,,We bedenken allemaal wel eens wat, maar mensen vergeten dat ook meteen weer. Ik probeer zo’n gedachte dan ook op papier te krijgen, al blijkt dat dan veel moeilijker onder woorden te brengen dan wanneer je het alleen nog maar in je hoofd hebt.”

 

Hij beschikt over een persoonlijke toon zonder dat hij zichzelf op de voorgrond plaatst. Een van de mooiste gedichten uit de bundel is ’In orde!’.

 

,,In dat gedicht ben ik zowel mijn eigen leerling als mijn eigen meester. Ik wil ermee zeggen: je bent nooit te oud om te leren. Een mens blijft een leerling. Tegelijkertijd is hij ook zijn eigen meester, die zichzelf of de leerling die hij nog is, toespreekt. Ik wijs mezelf de klas uit.’’

 

Huigens poëzie vereist van de lezer soms wel enige kennis. ,,Ja”, zegt de dichter nadenkend, ,,maar noodzakelijk is het niet. Als je het weet kan het een extra toevoeging zijn.” Zijn favoriete dichters zijn veelal buitenlandse, zoals de Argentijn Borges, de Portugees Pessoa, en de Polen Herbert en Milosz. Voorwaar geen kleine jongens, met wie hij zich verwant voelt en ook wel vergeleken wordt omdat ze ’in de humanistische traditie over grote thema’s nadenken’.

 

HET INTELLECTUELE TAALSPEL

Huigen schuwt evenmin als zijn voorbeelden het intellectuele taalspel. Zoals in het gedicht ’Het verborgene’. Voor wie het onder het vergrootglas legt, gaat het over paradoxen. Voor wie het onbevangen leest, gaat het over een pak melk:

 

,,Dat hebben we allemaal wel eens, dat als je een pak melk pakt, het leeg blijkt te zijn. Je hebt je er op ingesteld om een zeker gewicht te moeten tillen en dan blijkt dat je alleen maar lucht verplaatst.’’

 

Huigen bezigt in zijn poëzie een soort spreektaal. Moeten we in dat licht ook de nuchtere titel verstaan: ‘Geen muziek & geen mysterie?’

 

Huigen: ,,Dichters beroepen zich vaak op het mysterie en op de muziek om de poëzie te rechtvaardigen. Voor mij is dat niet genoeg. Ik vind dat een gedicht iets moet verhelderen. Iets wat duister is of wat zich in de duisternis ophoudt, wordt aan het licht gebracht. Dat geeft voor mij bij het schrijven de grootste bevrediging.’’

 

ACHTELOOS, TERLOOPS, PARLANDO

De dichter laat in zijn gedicht de lezer als het ware met hem mee denken. ,,Je krijgt de lezer niet zomaar mee in een gedachte, die kan afhaken, omdat hij denkt: ach yek, wat vervelend of wat belerend. Dat moet je zien te voorkomen. Het luistert zeer nauw. Als je iets wilt zeggen moet je dat bijna tussen neus en lippen door doen. Achteloos bijna, terloops, parlando. Pratende vort.’’

 

Huigen verdient de kost met zijn schrijverij. ,,Ik heb lang op (de inmiddels opgeheven schrijversschool, red.) ’t Colofon lesgegeven. Ik ben ook hoofdredacteur van het tijdschrift Schrijven geweest. Ik was writer in residence in de VS. Zo verdien ik mijn geld, te hooi en te gras.”

 

Hij is ook romancier. Zo verscheen in 1997 zijn roman ’Tegen de vlakte’ die speelt in Bergen, waar hij een poosje ‘retraite’ hield in een leegstaand klooster:

 

,,Ik heb het altijd beide gedaan, dichten en schrijven. En soms krijgt het een wat meer de nadruk dan het andere. Het doet me denken aan wat Armando eens zei. Hij zei dat hij verschillende soorten vrienden had. Een groep vrienden zei altijd: ‘Armando, hou nou op met dat schilderen! Het wordt toch nooit wat. Ga nou maar gewoon schrijven. Dat is wat je kunt.’ En die schildersvrienden zeiden: ‘Armando, blijf maar schilderen en hou op met schrijven. Schilderen is wat je kunt.’ Hiermee wilde hij aangeven dat hij allebei even graag doet, dat hij allebei disciplines naar zijn eigen bescheiden mening even goed beheerste. Zo denk ik er wat mijn eigen werk betreft ook over.’’

 

René Huigen: ‘Geen muziek & geen mysterie’, uitgeverij L.J.Veen, 52 blz.

 

April, 2004