Nico de Boer Teksten

Nico de Boer Teksten

Beweeg over de plank met de pijltjes op het toetsenbord, of zoek direct op een titel of auteur:

J.L. Heldring: conservatief, scepticus en gezaghebbend

Een gezaghebbend scepticus. Dat was columnist J.L. Heldring. Hij was met 67 jaar de langst schrijvende columnist uit de Nederlandse persgeschiedenis. Begin dit jaar ontving hij nog De Tegel, de oeuvreprijs voor de Nederlandse journalistiek.

 

Jérôme Louis Heldring (1917-2013), die overleed na een kort ziekbed, schreef tot een jaar geleden nog met regelmaat over grote politieke kwesties, even scherp van geest als altijd. Hij begon zijn rubriek ‘Dezer dagen’ in 1960 in de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Zijn stukken, die hij gewoontegetrouw met de schrijfmachine schreef, getuigden van een heldere analytische en cerebrale stijl.

Heldring, die van 1968 tot 1972 hoofdredacteur was van NRC Handelsblad, was een onafhankelijke geest die vooral uitblonk in een brede en diepgaande kennis van de internationale politiek. Zijn opvattingen droegen de sporen van crisistijd en vooral de Tweede Wereldoorlog. Hij werd gerespecteerd door vriend en vijand, al was dat in de jaren zeventig en tachtig niet vanzelfsprekend. In linkse kringen werd hij beschouwd als rechts en conservatief, maar hij was vooral een realist die de internationale tegenstellingen van de Koude Oorlog analyseerde in termen van macht. In een terugblik zei hij daarover: ,,Mijn scepsis heeft niet altijd de instemming gehad van idealisten en politici. Het hebben van een ideaal is op zichzelf geen aanbeveling. In de vorige eeuw is het idealisme van miljoenen misbruikt.’’

 

 

Topondernemer

 

Heldring was zoon van topondernemer Ernst Heldring en Marie Constance Bungener, als vierde van zes kinderen. In een recent uitgezonden tv-interview met journalist Frènk van der Linden sprak Heldring vrijuit over zijn jeugd die in materieel opzicht bevoorrecht was, maar ‘emotioneel armoedig’. Hij vertelde ook over zijn kortstondige NSB-sympathie als gymnasiast en over een van zijn stokpaardjes, ‘Europa’: volgens hem een zegen voor de economie, politiek gezien te verdeeld voor een eenheid.

 

Taalpurist

 

Heldring nam niet alleen de overheid en politici de maat, ook zichzelf en de journalistiek. Zo waarschuwde hij voor arrogantie en dedain. Hij was bovendien een taalpurist die zonden tegen de Nederlandse taal tegen het licht hield. Hij schreef talrijke boeken, veelal over (internationale) politiek. Begin 2013 verscheen ‘Onze eeuw’, die een weerslag is van de gesprekken over actuele kwesties die hij vorige zomer voerde met zijn inmiddels ook overleden vriend, oud-collega en oud-hoofdredacteur André Spoor.

 

April, 2013

 

Verscheen eerder in regionale en provinciale dagbladen die zijn aangesloten bij De Persdienst.